Skip to main content

More right-solid
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
Prior Page
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Audio
audio
eye 5
favorite 0
comment 0
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, wygłoszona 22 marca br. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji w Księżomierzu.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje sycharowskie
Community Audio
audio
eye 13
favorite 0
comment 0
Pierwsza część konferencji ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw, wygłoszona 22 marca 2014 r. dla uczestników Sycharowskich Rekolekcji Ogniskowych w Księżomierzu
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sychar.org, ks.Piotr Niewiadomski
Community Audio
audio
eye 16
favorite 0
comment 0
Konferencja Ks. Piotra Niewiadomskiego, opiekuna duchowego Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Puławach wygłoszona dla uczestników V Rekolekcji Ogniskowych WTM Sychar w Księżomierzu w dniu 22.03.2014 r.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje ogniskowe sychar
Community Audio
Mar 26, 2014
audio
eye 70
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona podczas Mszy św. przez ks.dr. Andrzeja Wocha, proboszcza Parafii pw. Narodzenia NMP w Księżomierzu dla uczestników V Rekolekcji Ogniskowych Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar - 21.03.2014 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, rekolekcje sycharowskie, ks. Andrzej Woch
Community Audio
Mar 15, 2014
audio
eye 37
favorite 0
comment 0
Temat: "Grzechy cudze" przedstawiony przez Małgosię 15 marca 2014 r. podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw. 
Topics: sycharlublin, sychar.org, grzechy cudze
Community Audio
Mar 4, 2014
audio
eye 14
favorite 0
comment 0
Temat: "Wielki Post w życiu katolika" przedstawiony przez Edytę podczas spotkania lubelskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w dniu 2.03.2014 r. 
Topics: sychar.org, sycharlublin, WielkiPost
Community Audio
Feb 24, 2014
audio
eye 56
favorite 0
comment 0
Podczas Spotkania Formacyjnego dla kapłanów w Dąbrowicy k/Lublina (15.02.2014 r.) przedstawiciele Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar z Lublina i Gdańska dali swoje świadectwa.
Topics: sycharlublin, sychar.org, problemy małżeńskie
Community Video
movies
eye 54
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 15.02.2014 r. dr psychologii p. Beata Kostrubiec - Wojtachnio, adiunkt w Katedrze Psychologii Wychowawczej i Rodziny KUL Jana Pawła II, wygłosiła referat "Obraz Boga u dzieci w rodzinach niepełnych".
Topics: sycharlublin, sychar.org, dr B.Kostrubiec-Wojtachnio, obraz Boga u dzieci z rodzin niepełnych
Community Audio
Feb 8, 2014
audio
eye 82
favorite 0
comment 0
Kolejna część wykładu Jurka, lidera Lubelskiego Ogniska WTM Sychar, pt.: "12-kroków - szkołą łaski i miłosierdzia" na podstawie książki G. Herrendorfa, H. Seekamp i K. Prentzel, przedstawiona podczas spotkania Wspólnoty w dniu 2 lutego 2014 r. Nagranie w dwóch odrębnych częściach. Ze względu na problemy techniczne nagranie umieszczone zostało w dwóch częściach. Część 2 została nagrana już po spotkaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, warsztaty 12 kroków
Community Video
Jan 26, 2014
movies
eye 75
favorite 0
comment 0
Prezentacja przedstawiona przez Małgosię, moderatorkę Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar podczas spotkania podsumowującego działalność Wspólnoty w roku 2013 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, WTM Sychar, sakrament małżeństwa
Community Audio
Jan 25, 2014
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Małgosia, moderatorka Lubelskiego Ogniska WTM Sychar, podczas spotkania Wspólnoty w dniu 18 stycznia 2014 r. wystąpiła z prezentacją, w której ujęła najważniejsze działania Lubelskiego Ogniska w 2013 roku oraz krótko przedstawiła zamierzenia na rok 2014. 
Topics: sycharlublin, sychar.org, Ogniska Sychar
Community Audio
Jan 6, 2014
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar wniedzielę 5 stycznia 2014 r. , Jurek Syska przygotował i wygłosił temat: "12 kroków - szkołą łaski i miłosierdzia" na podstawie książki G. Herrendorfa, H. Seekamp i K. Prentzel
Topics: sycharlublin, sychar.org, 12 kroków
Community Audio
Dec 23, 2013
audio
eye 41
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska WTM Sychar 21.12.2013 r. Małgosia i Andrzej dali świadectwo życia w małżeństwie i budowania na nowo więzi po blisko 15-letnim rozstaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, świadectwo powrotu do małżonka
Community Audio
Dec 23, 2013
audio
eye 20
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska WTM Sychar 21.12.2013 r. Małgosia i Andrzej dali świadectwo życia w małżeństwie i na nowo budowanych relacji i więzi po blisko 18-letnim rozstaniu.
Topics: sycharlublin, sychar.org, świadectwo powrotu małżonków
Community Audio
Dec 2, 2013
audio
eye 46
favorite 0
comment 0
Temat "O 12 krokach słów kilka..." przedstawiony przez Anię 1.12.2013 r. podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar.
Topics: sychar.org, sycharlublin, 12krokow
Community Audio
Nov 17, 2013
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Temat "Ideologia gender i jej zagrożenia" przedstawiony przez Edytkę podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR w dniu 16.11.2013 r.
Topics: sycharlublin, sychar.org, ideologia gender
Community Audio
Nov 4, 2013
audio
eye 28
favorite 0
comment 0
Podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar 3 listopada 2013 r. Zygmunt przedstawił temat: "Czystość. Walka o..."
Topics: sycharlublin, sychar.org, czystość
Community Audio
audio
eye 1,356
favorite 0
comment 0
Podczas uroczystego otwarcia Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw w Siemiatyczach 21 września 2013 r. ks. Piotr Arbaszewski, duchowy opiekun tej Wspólnoty, przedstawił w Drohiczynie wykład na temat: "Wychowanie chrześcijańskie"
Topics: ks. Piotr Arbaszewski, Drohiczyn, sycharsiemiatycze, sychar.org
Community Audio
Oct 7, 2013
audio
eye 38
favorite 0
comment 0
Temat: "Stały spowiednik i kierownictwo duchowe. Moja droga rozwoju" wygłoszony  przez Annę 6.10.2013 r.podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR.
Topics: sycharlublin, sychar.org, stały spowiednik, kierownictwo duchowe
Community Audio
Sep 20, 2013
audio
eye 80
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej, podczas Mszy św. odprawianej w Sanktuarium Matki Bożej Księżomierskiej wygłosił homilię na temat Wspólnoty i sakramentu małżeństwa. Księżomierz 15.09.2013 r.
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje Księżomierz, sycharlublin, sycharpuławy, sychar.org
Community Audio
audio
eye 74
favorite 0
comment 0
Podczas Rekolekcji Sycharowskich, Beata Tęcza, dr psychologii, dyplomowany psychoterapeuta i terapeutka grup "12-krokowych" wygłosiła konferencję na temat: Wina i kara wg psychologicznej teorii atrybucji a treść tekstu św. Łukasza 6.39-42. Księżomierz 15.09.2013 r. 
Topics: dr Beata Tęcza, rekolekcje Księżomierz, sycharlublin, sychar.org
Community Audio
Sep 19, 2013
audio
eye 131
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w Archidiecezji Lubelskiej, wygłosił dla uczestników   Rekolekcji Sycharowskich  konferencję na temat czystości w małżeństwie "...katolikowi to już chyba nic nie wolno".  Księżomierz 14.09.2013
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje dla małżeństw, czystość w małżeństwie, antykoncepcja,...
Community Audio
Sep 19, 2013
audio
eye 44
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona przez Opiekuna Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw ks. Piotra Niewiadomskiego podczas Rekolekcji Sycharowskich. Księżomierz 13.09.2013
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, sychar.org, sycharlublin, sycharpulawy, rekoelkcje
Community Audio
Sep 19, 2013
audio
eye 60
favorite 0
comment 0
Homilia wygłoszona przez Opiekuna Puławskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw ks. Piotra Niewiadomskiego podczas Rekolekcji Sycharowskich. Księżomierz 13.09.2013
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, sycharlublin, sychar.org, rekolekcje Księżomierz
Community Audio
Jul 24, 2013
audio
eye 42
favorite 0
comment 0
Jurek Syska, lider lubelskiego ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar, 21 lipca 2013 r. podczas akcji ewangelizacyjnej w parafii Zwiastowania NMP w Zamościu dał świadectwo na temat swojego małżeństwa i Wspólnoty.
Topics: sycharlublin, sycharpl, świadectwo
Community Audio
audio
eye 19
favorite 0
comment 0
Alicja i Bogdan, małżeństwo walczące z problemem alkoholizmu w związku, odpowiada na pytania niedokończone. Rozmowa Alicji i Bogdana z o. Jerzym Karpińskim SJ została nagrana w Chicago, gdzie obecnie małżonkowie zamieszkują.
Topics: Alicja i Bogdan, kryzys małżeński, sychar, świadectwo, świadectwopl, chicagopl, alkoholizm,...
Community Audio
audio
eye 83
favorite 0
comment 0
Bogdan, mąż Alicji, opowiada o kryzysie w swoim małżeństwie spowodowanym jego alkoholizmem. Rozmowa Bogdana z o. Jerzym Karpińskim SJ została przeprowadzona w Chicago, gdzie małżonkowie obecnie mieszkają.
Topics: Alicja i Bogdan, kryzys małżeński, alkoholizm, sycharpl, sychar, świadectwo, świadectwopl,...
Community Audio
Jun 29, 2013
audio
eye 56
favorite 0
comment 0
Alicja, żona Bogdana opowiada o kryzysie w jej małżeństwie spowodowanym alkoholizmem męża. Rozmowę Alicji z o. Jerzym Karpińskim SJ przeprowadzono w Chicago, gdzie małżonkowie obecnie mieszkają.
Topics: Alicja i Bogdan, kryzys małżeński, alkoholizm, sycharpl, sychar, świadectwo, świadectwopl,...
Folkscanomy: Fringe and Off-Center
Jun 28, 2013
audio
eye 18
favorite 0
comment 0
Audycja radiowa. Alicja, obecnie mieszkająca w Chicago z mężem Bogdanem, opowiada o problemie alkoholizmu w jej małżeństwie.
Topics: Alicja i Bogdan Chicago, alkoholizm, kryzys małżeński, sychar.pl
Community Audio
audio
eye 39
favorite 0
comment 0
Ela podczas spotkania Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR wygłosiła referat na temat Kryzysu w świetle Bożej Opatrzności.
Topics: sychar.pl, sycharlublin, kryzys
Community Audio
audio
eye 36
favorite 0
comment 0
Prezentacja tematu "Ból krzywdy, radość przebaczenia" na podstawie książki ks. Józefa Augustyna SJ o tym samym tytule przedstawiona przez Anię podczas spotkania lubelskiego Sycharu 2.06.2013 r.
Topics: sychar.pl, sycharlublin
Community Audio
Jun 3, 2013
audio
eye 33
favorite 0
comment 0
Prezentacja tematu "Odwaga w dawaniu świadectwa" przedstawione przez Małgosię podczas spotkania lubelskiego Sycharu w dniu 18.05.2013 r.
Topics: świadectwo, sychar.pl, sycharlublin, ogniskosychar
Folkscanomy: Fringe and Off-Center
May 22, 2013
audio
eye 12,115
favorite 0
comment 0
Audycja dla małżonków i rodziców na temat Przysięgi małżeńskiej i jej konsekwencji nadana 21.05.2013 r. w Radiu Maryja. Gośćmi programu byli: ks. Paweł Dubowik, krajowy Duszpasterz Wspólnoty Trudnych Małżeństw SYCHAR, Andrzej Szczepaniak, współzałożyciel Wspólnoty i lider Ogniska w Warszawie, ks.dr Marek Dziewiecki, który głosił konferencje podczas ostatnich rekolekcji WTM Sychar w Porszewicach oraz przedstawicielka Sycharu z Torunia, Katarzyna.
Topics: radiomaryja, sychar.pl, przysiegamalzenska, ks.Dziewiecki, ks.Dubowik, AndrzejSzczepaniak
Community Audio
Mar 17, 2013
audio
eye 74
favorite 0
comment 0
Wykład "Projekcje z dzieciństwa w małżeństwie"  Beaty Tęczy, dr psychologii, dyplomowanej psychoterapeutki i prowadzącej warsztaty "12-krokowe", wygłoszony podczas Spotkania  Lubelskiego Ogniska Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar w dniu 16.03.2013 r.
Topics: Beata Tęcza, sychar.pl, sycharlublin
Community Audio
audio
eye 45
favorite 0
comment 0
W  ramach III Rekolekcji Sycharowskich w Archidiecezji Lubelskiej, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 r. w Motyczu Leśnym Joanna Milanowska - psycholog, specjalista terapii uzależnień i prowadząca warsztaty "12-kroków" - wygłosiła referat na temat "Różnice temperamentalne i ich wpływ na komunikacje w rodzinie"
Topics: Joanna Milanowska, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Community Audio
audio
eye 39
favorite 0
comment 0
W ramach III Rekolekcji Sycharowskich w Archidiecezji Lubelskiej, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 r. w Motyczu Leśnym, Joanna Milanowska - psycholog, specjalista terapii uzależnień, prowadząca warsztaty "12-krokowe" - wygłosiła konferencję na temat uzależnień w rodzinie.
Topics: Joanna Milanowska, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Community Audio
audio
eye 60
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon podczas Mszy św. 10.03.2013 r. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Motyczu wygłosił kilka słów na temat Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar oraz sakramentu małżeństwa
Topics: ks. Szymon Czuwara, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Community Audio
audio
eye 30
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara podczas Mszy św. w kościele pw. Matki Bożej Anielskiej w Motycz wygłosił krótkie słowo na temat Wspólnoty Trudnych Małżeństw Sychar oraz sakramentu małżeństwa. 
Topics: ks. Szymon Czuwara, sychar.pl, sycharlublin, rekolekcje Motycz
Community Audio
Mar 14, 2013
audio
eye 132
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego w Motyczu Leśnym, które miały miejsce w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat dojrzałego i owocnego korzystania ze spowiedzi świętej
Topics: ks. Szymon Czuwara, rekolekcje Motycz, sychar.pl, sycharlublin
Community Audio
Mar 13, 2013
audio
eye 47
favorite 0
comment 0
Ks. Piotr Niewiadomski podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu Leśnym w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat zagrożeń duchowych, na jakie narażone są osoby działające w różnych wspólnotach.
Topics: ks. Piotr Niewiadomski, rekolekcje Motycz, sychar.pl, sycharlublin, sycharpulawy
Community Audio
Mar 13, 2013
audio
eye 62
favorite 0
comment 0
Ks. Piotr Niewiadomski podczas Mszy św. w ramach III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego wygłosił homilie na temat istoty modlitwy w życiu chrześcijanina.
Topics: ks. piotr Niewiadomski, rekolekcje Motycz, sycharlublin, sycharpulawy, sychar.pl
Community Audio
audio
eye 49
favorite 0
comment 0
Ks. Tomasz Surma podczas III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu Leśnym w dniach 8-10.03.2013 wygłosił konferencję na temat istoty prawdziwej miłości. 
Topics: ks. Tomasz Surma, rekolekcje Motycz, sycharlublin, sycharpulawy, sychar.pl
Community Audio
Mar 13, 2013
audio
eye 51
favorite 0
comment 0
Ks. Tomasz Surma podczas Mszy św. w ramach III Rekolekcji Sycharowskich Ogniska Lubelskiego i Puławskiego, które miały miejsce w Motyczu w dniach 8-10.03.2013 wygłosił homilię na temat wartości powołania kobiety do życia w małżeństwie i do macierzyństwa.
Topics: rekolekcje Motycz, sycharpl, sycharlublin, ks. Tomasz Surma
Community Audio
Dec 21, 2012
audio
eye 29
favorite 0
comment 0
Jurek, lider Lubelskiego Ogniska Wspolnoty Trudnych Malzenstw Sychar, podczas Mszy sw. w Parafii oo. Bernardynow w Lublinie 16.12.2012 r. podzielil sie swiadectwem zycia malzenstwa w kryzysie.
Topics: sychar.pl. sychar.lublin, Jurek.lider, parafia oo.Bernardynow.lublin
Community Audio
Dec 20, 2012
audio
eye 24
favorite 0
comment 0
Jurek, lider Lubelskiego Ogniska Wspolnoty Trudnych Malzenstw Sychar, podczas Mszy sw. w Parafii oo. Bernardynow w Lublinie 16.12.2012 r. podzielil sie swiadectwem zycia malzenstwa w kryzysie.
Topics: sychar.pl. sychar.lublin, Jurek.lider, parafia oo.Bernardynow.lublin
Community Audio
Dec 20, 2012
audio
eye 11
favorite 0
comment 0
Jurek, lider Wspolnoty Trudnych Malzenstw Sychar w Lublinie, podczas Mszy sw. w Parafii oo.Bernardynow pw.sw.Brata Alberta w Lublinie, podzielil sie swiadectwem z zycia malzenstwa w kryzysie.
Topics: sychar.pl. sychar.lublin, Jurek.lider, parafia oo.Bernardynow.lublin
Community Audio
audio
eye 49
favorite 0
comment 0
swiadectwo Beaty, psychoterapeutki prowadzacej waraztaty "12-krokow" przy Wspolnocie Trudnych Malzenstw Sychar, ktorym sie podzielila w Parafii oo.Bernardynow pw. sw. Brata Alberta przy ul. Willowej w Lublinie
Topics: sychar.pl, sychar.lublin, psychoterapeuta, swiadectwoBeaty
Community Audio
Dec 19, 2012
audio
eye 54
favorite 0
comment 0
Ks. Szymon Czuwara, archidiecezjalny duszpasterz Wspolnoty Trudnych Malzenstw Sychar, w Parafii oo.Bernardynow pw.sw. Brata Alberta w Lublinie wyglosil kazanie dotyczace wartosci sakramentu malzenstwa oraz kryzysow, jakie dotykaja malzenstwa i rodziny.
Topics: sychar.pl. sychar.lublin, ks. Szymon, parafia oo.Bernardynow.lublin
Community Audio
audio
eye 68
favorite 0
comment 0
Konferencja wygloszona w Wereszczynie przez ks.Szymona Czuware podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw
Topics: sycharlublin, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksCzuwara
Community Audio
Sep 21, 2012
audio
eye 53
favorite 0
comment 0
Homilia wygloszona przez ks. Szymona Czuware w czasie Mszy sw. na rekolekcjach Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie
Topics: sycharlublin, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksCzuwara
Community Audio
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Homilia wygloszona przez ks. Tomasza Surme podczas Mszy sw. na rekolekcjach Wsolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
Sep 21, 2012
audio
eye 43
favorite 0
comment 0
Homilia wygloszona przez ks. Tomasza Surme podczas Mszy sw.na rekolekcjach Wspolnoty Trudnych Malzenstw SYCHAR
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
audio
eye 25
favorite 0
comment 0
Konferencja wygÅoszona przez ks. Tomasza Surme podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw SYCHAR w Wereszczynie w dniu 15.09.2012 r.
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
audio
eye 36
favorite 0
comment 0
Konferencja Ks. Tomasza Surmy wygloszona podczas rekolekcji Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Wereszczynie w dniu 15.09.12
Topics: sycharlublin, sycharpulawy, sycharpl, rekolekcjesychar, sycharksSurma
Community Audio
Sep 14, 2012
audio
eye 10
favorite 0
comment 0
Zaproszenie wyemitowano na antenie Radia eR w dniu 13 wrzeÅnia 2012 r.
Topics: sycharlublin, rekolekcjesychar
Community Audio
audio
eye 97
favorite 0
comment 0
Ks.Szymon Czuwara, opiekun duchowy Wspolnoty Trudnych Malzenstw w Archidiecezji Lubelskiej, wyglosil w Parafii pw. Ducha Swietego w Poniatowej homilie dotyczaca wiernosci sakramentowi malzenstwa.
Topics: sycharlublin, sycharpl, sycharponiatowa, sycharksCzuwara
Community Audio
audio
eye 34
favorite 0
comment 0
Nagrania dokonano 27 czerwca 2012 r. w lubelskim Radiu eR.
Topics: sycharlublin, sycharlubartow, sycharradioer, sycharpl
Community Audio
Jun 17, 2012
audio
eye 69
favorite 0
comment 0
Przejmujace swiadectwo wiary i milosci lekarza prof.Iwony Zebrowskiej-Lupiny i historyka dra Zygmunta Lupiny, malzenstwa, ktorzy wspolnie przezyli 53 lata. Swiadectwo wygloszone podczas spotkania lubelskiego ogniska WTM Sychar w dniu 16 czerwca 2012 r.
Topics: sycharpl, sycharlublin, s›wiadectwomalzen„stwa
Community Audio
audio
eye 25
favorite 1
comment 0
Audycja w Radiu Maryja na temat Wspolnoty Trudnych Malzenstw SYCHAR, 22 maja 2012
Topics: sycharpl, Radio Maryja, sychar, lublinpl